Ledenvergadering

Ledenvergadering 8 februari 2022 19.30 uur

Op 8 februari j.l. is een ledenvergadering gehouden. Naast de acutuele politiek, is ook het verkiezingsprgrogramma besproken.

Besloten is dat het campangeteam de besproken  wijzigingen doorvoert. Het aangepaste verkiezingsprogramma is op deze site gepubliceerd.