Kandidatenlijst gemeenteraad Het Hogeland

De top 6 stelt zichzelf

1.

Bernd de Jong

Bedum

Lijsttrekker en beoogd factievoorzitter

bernddejong@outlook.com 

06-51721917

Mijn naam is Bernd de Jong en ik ben 33 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in de stad Groningen en woon nu met mijn vrouw Janneke en 3 kinderen met heel veel plezier in Bedum.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als makelaar en mede-eigenaar bij Tebbens Torringa makelaardij. De makelaardij is een prachtig beroep waarbij ik mensen kan helpen bij een hele grote stap in hun leven. Daarnaast ben ik nu raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Bedum. Hierbij houd ik mij naast grote projecten bezig met de portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Van huis uit heb ik de interesse voor de politiek meegekregen. Ik ben daarnaast overtuigd christen en wil mij ook graag inzetten voor mijn naaste. Naast de vele stukken leeswerk die dat met zich meebrengt is dat het daadwerkelijk luisteren naar inwoners en ondernemers in het gebied. Zij vertellen wat niet op papier staat en wat heel belangrijk is. De gemeentepolitiek staat dichtbij de mensen en ik noem dit dan ook wel het ‘meebouwen aan mijn directe omgeving”.

Ik wil mij ook de komende jaren weer inzetten om Het Hogeland een mooie plek te maken om te wonen, werken en recreëren.

2.

Harmannus Blok

Sauwerd

Kandidaat wethouder

harmannusblok@gmail.com

06-53270366

Mijn naam is Harmannus Blok. Geboren in 1978 en opgegroeid in Zuidwolde, aan het Boterdiep. Ik ben getrouwd en heb twee kleine kinderen (4 en 2). Ik heb een financiële- en vastgoedachtergrond en ben 13 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Bedum.

Politiek heeft me altijd getrokken. Was al jong actief binnen de toenmalige GPJC. Daarna voor de provinciale afdeling van de ChristenUnie. Sinds 2005 woon ik binnen de gemeente Winsum, eerst in Klein Wetsinge en nu in Sauwerd. Sindsdien ook lokaal actief in de politiek. In 2008 raadslid geworden en in 2014 wethouder. Een leuke en boeide uitdaging!

Lokale politiek gaat over je eigen leefomgeving. Je ziet de effecten van het beleid en de uitvoering om je heen. Dat spreekt me aan in de lokale politiek. Mijn passie is om daar mijn steentje aan bij te dragen en de samenleving nog net iets mooier te maken. En dat vanuit een dienende houding. Het gaat niet om mij of om de partij, het gaat om de mensen om je heen. Mijn geloof in de liefde van God geeft me hiervoor de inspiratie.

Ik hoop vanuit deze basis ook binnen Het Hogeland nog een tijdje mijn bijdrage te kunnen en mogen leveren.

3.

Theo de Vries

Leens

t-m-devries@home.nl

06-12983406

Als nummer drie op de kandidatenlijst van de ChristenUnie wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Theo de Vries, ik ben 57 jaar oud en getrouwd met Jikke.

Wij hebben 4 kinderen, die zijn allemaal al het huis uit. Inmiddels hebben wij 3 kleinkinderen. Als hobby doe ik graag klussen aan en rond het huis. Daarnaast doe ik aan wielrennen en als er tijd over is kijken naar vogels in de natuur.

Ik werk bij de Koninklijke Marechaussee in Delfzijl waar ik mij o.a. bezig houd met het (laten) controleren van schepen die de haven van Delfzijl, Eemshaven en de haven van Lauwersoog aandoen. Daarnaast zit ik in de gemeenteraad van de gemeente De Marne.

Wat is mijn drijfveer om in de politiek te gaan. De liefde van God voor de mens wil ik als christen graag doorgeven aan mijn naaste omgeving. Dat betekent voor mij, omzien naar mijn naaste en het goede zoeken voor mijn naaste zoals Christus dat ook zijn volgelingen voorhield. In de politiek kan ik dat doen door te werken met anderen aan een (nieuwe)gemeente waar het goed wonen is. Waar inwoners ook invloed kunnen uitoefenen op hun eigen woon omgeving. Waar inwoners gehoord worden door de gemeente. Maar ook opkomen voor inwoners die dreigen tussen wal en schip te komen.

De komende jaren hoop ik daar weer mijn steentje aan bij te dragen in de politiek. Ik heb er zin in om ook de komende periode aan de slag te gaan en er voor U te zijn. Uiteraard hoop ik op een goede uitslag voor de ChristenUnie van de gemeenteraadsverkiezingen, zodat wij het ChristenUnie geluid in de nieuwe gemeente Het Hogeland kunnen laten horen.

4.

Harry Woltjer

Uithuizermeeden

harry.woltjer@gmail.com 

06-52401219

Harry Woltjer geboren (1956) in de stad Groningen. In 1980 eerst neergestreken in Wehe den Hoorn en in 1986 in Uithuizermeeden. Ben gehuwd met Klazien Woltjer-den Arend en samen hebben we twee gehuwde zoons en naast twee schoondochters ook nog  twee kleindochters.

Mijn werkzaamheden verricht ik bij Prolander (een Gemeenschappelijke  Regeling van de provincies Drenthe en Groningen) waar ik mij bezig houd met subsidieregelingen voor het landelijk gebied.

Het Hogeland ken ik goed vanuit de tijd dat ik betrokken was bij de diverse ruilverkavelingen die  daar hebben plaatsgevonden.

Door actief te zijn in de politiek  probeer ik vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging vorm en inhoud te leveren  aan de “lokale”maatschappij Mijn politieke stijl is niet die van de populaire spreker maar heb meer van  het Bijbels principe “ bedachtzaam om te spreken en opmerkzaam om te luisteren.” Sinds 2002 heb k namens de CU deel uitgemaakt van de raad van de(voormalige) gemeente Eemsmond.

5.

Nannet Gijzen

Sauwerd

nannetenbert@gmail.com 

06-42701463

Ik heet Nannet Gijzen geboren in 1965 in de Flevopolder en getrouwd met Bert. Na de middelbare school,heb ik de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden gevolgd en ook een aantal jaren in de agrarische sector gewerkt. Na de geboorte van onze oudste dochter heb ik samen met mijn man de sparwinkel in Sauwerd overgenomen. En we zijn nu al bijna 25 jaar sparondernemer eerst in Sauwerd en later in Winsum. We mochten daarna nog een dochter en twee zoons ontvangen. De laatste twee wonen nog thuis. We zijn pas verhuisd naar een mooi plekje tussen  Winsum en Mensingeweer, waar we elke dag genieten van het mooie groninger landschap.

We voelen ons nog steeds thuis in de kerk waar ik gedoopt ben en belijdenis gedaan heb. Als jongere was ik al politiek geïnteresseerd en actief in de jongerenorganisatie. De wens om actief te worden in de politiek is er gebleven en twee jaar geleden kreeg ik die kans en ben toen fractievoorzitter geworden in Winsum. Dit heb ik met heel veel plezier gedaan. In de politiek is mijn streven ‘ barmhartig’ te zijn ofwel omzien naar elkaar en zorgen voor de mensen die het minder goed getroffen hebben. Daarnaast ook onze leefomgeving zo onderhouden dat onze kinderen er ook nog met plezier kunnen wonen en werken. 

Ook houdt ik van cijfers, omdat die een soort thermometer van het beleid zijn. Ik ben nieuwsgierig van aard en daarom vind ik de veelheid van onderwerpen die in de gemeentepolitiek voorbij komt, soms ook heel praktisch, erg leuk. Graag hoor ik ook van  u,  als inwoner, wat er speelt in uw omgeving.  

Tot slot, denk ik,  dat we als fractie het samen moeten doen en wat dat betreft heb ik ook veel vertrouwen in mijn medekandidaten, samen vormen we denk ik een goed team.

6.

Therese Doesburg

Bedum

therese.doesburg@xs4all.nl

06-45963005

Mijn naam is Therese Doesburg. Ik ben getrouwd met Klaas en we hebben twee zoons: één van 19 en één van 15. Een groot deel van mijn leven heb ik in Hoogezand gewoond, maar sinds 1997 woon ik in Bedum.

In het dagelijks leven ben ik docent Grieks en Latijn op het Gomarus College in Groningen.

In 2014 ben ik in de raad van Bedum gekomen, als raadslid namens de ChristenUnie. Nog steeds doe ik het raadswerk met veel plezier en ik hoop dat ik het de komende vier jaar kan blijven doen, dan in de raad van het Hogeland. Niet alleen omdat het leuk werk is, maar ook omdat het werk is dat er toe doet. In de lokale politiek worden beslissingen genomen over de directe leefomgeving van mensen. Beslissingen met soms grote gevolgen. En dan is het belangrijk dat er politici zijn met aandacht voor de belangen van álle inwoners, die niet alleen luisteren naar de grootste groep of degenen die het hardste schreeuwen. Pas als iedere inwoner weet dat hij of zij meetelt, kan een gemeente een echte gemeenschap worden. Voor de ChristenUnie telt iedereen mee. De ChristenUnie is een betrouwbare en betrokken partij die oog heeft voor de belangen van alle burgers en zo in de politiek invulling geeft aan het christelijke begrip naastenliefde. Daarom voel ik me thuis bij  de ChristenUnie en sta ik op de kandidatenlijst, op de zesde plaats.