Top 10 Kandidatenlijst

Top 10 stelt zich voor

1 Bernd de Jong Bedum

1. Bernd de Jong

Bedum

Mijn naam is Bernd de Jong en ik ben 36 jaar. Ik ben geboren en getogen in stad en nu al ruim 13 jaar woonachtig in het mooie Bedum samen met mijn vrouw Janneke en onze 3 kinderen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als makelaar en heb een eigen makelaarskantoor in de stad Groningen. Als woningmakelaar mag ik mensen begeleiden bij een hele grote stap in hun leven. Daarnaast ben ik al raadslid in Het Hogeland en de afgelopen jaren als fractievoorzitter bij tal van onderwerpen betrokken geweest. Eén van de grote onderwerpen in mijn portefeuille is de gaswinning in alle facetten. Wat zien en spreken wij veel inwoners die niet goed behandeld zijn door (grote) instanties. Als raadslid wil ik mij inzetten voor goed beleid voor iedereen maar ook voor een individuele inwoner die hulp nodig heeft.

Van huis uit heb ik de interesse voor de politiek meegegeven. Ik ben overtuigd christen en wil mij ook graag inzetten voor mijn naaste. Naast de vele stukken leeswerk die dit met zich meebrengt is dat het daadwerkelijk luisteren naar inwoners en ondernemers in het gebied. Zij vertellen wat niet op papier staat en wat heel belangrijk is. De gemeentepolitiek staat dichtbij de mensen en helaas zien we de afgelopen jaren dat er steeds meer afstand komt tussen de politiek in het algemeen en de inwoners. Op lokaal niveau wil ik graag helpen om die kloof te overbruggen en daar zal ik mij de komende jaren ook graag weer voor inzetten.

2 Nannet Gijzen Mensingeweer

2. Nannet Gijzen

Mensingeweer

Nannet Gijzen

Ik zie graag de zon op en onder gaan op het prachtige plekje in Mensingeweer waar ik woon. In het dagelijks leven ben ik supermarktondernemer in Winsum ( mooiste dorp van Nederland). Ik zet mij in mijn raadswerk graag in voor ondernemen in Het Hogeland, zodat er meer werk en minder armoede is. Duurzaamheid is ook een thema wat mij op het lijf geschreven, van energiebesparing tot inzetten van duurzame energiebronnen en het nieuwste: ook de opslag van energie mogelijk maken. Daarnaast heb ik mij verdiept in de jeugdzorg. Het is enorm belangrijk dat kinderen een goede start maken. Mijn drijfveer is dat we er voor elkaar moeten zijn, dus wil ik me inzetten voor mensen die het minder hebben, maar ook de kansen pakken voor een mooier en beter ‘Het Hogeland’

3 Therese Doesburg Bedum

3. Therese Doesburg

Bedum

Mijn naam is Therese Doesburg. Ik ben getrouwd met Klaas en we hebben twee zoons: één van 19 en één van 22. Een groot deel van mijn leven heb ik in Hoogezand gewoond, maar sinds 1997 woon ik in Bedum.

In het dagelijks leven ben ik docent Grieks en Latijn op het Gomarus College in Groningen.

In 2014 ben ik in de raad van Bedum gekomen, als raadslid namens de ChristenUnie. Sinds november 2020 maak ik deel uit van de CU-fractie

in het Hogeland. Nog steeds doe ik het raadswerk met veel plezier. Het werk van raadslid is niet alleen leuk, maar het is ook werk dat ertoe doet. In de lokale politiek worden beslissingen genomen over de directe leefomgeving van mensen. Beslissingen met soms grote gevolgen. En dan is het belangrijk dat er politici zijn met aandacht voor de belangen van álle inwoners, die niet alleen luisteren naar de grootste groep of degenen die het hardste schreeuwen. Pas als iedere inwoner weet dat hij of zij meetelt, kan een gemeente een echte gemeenschap worden. Voor de ChristenUnie telt iedereen mee. De ChristenUnie is een betrouwbare en betrokken partij die oog heeft voor de belangen van alle burgers en zo in de politiek invulling geeft aan het christelijke begrip naastenliefde. Daarom voel ik me thuis bij  de ChristenUnie.

4 Richard Bremmer Sauwerd

4. Richard Bremmer

Sauwerd

Goh buurman... ik hier?

 Heb je dat ook wel eens? Dat je in Whatsapp een berichtje typt en dat de ontvanger toch zeker twee keer op 'meer lezen' moet tikken om het hele verhaal tot zich te kunnen nemen? Maar dat terzijde..

 Als nieuwkomer in deze gemeente stel ik me graag even aan jullie voor. Mijn naam is Richard Bremmer en ik woon sinds begin 2019 in Het Hogeland. Noodzakelijkerwijs geboren in het ziekenhuis van Almelo, de stad waar het ene stoplicht op rood springt en het andere op groen, ben ik opgegroeid in het naastgelegen Wierden; een dorp met, net als mijn huidige woonplaats Sauwerd, één buslijn en een spoorlijn die de ene kant op twee kanten op gaat en de andere kant op één kant. In Wierden ben ik vanaf 2009 betrokken geweest bij de lokale ChristenUnie (campagne, steunfractie). Na mijn studie Recht en Bestuur aan de RUG ben ik in 2015 in Twente als buschauffeur aan de slag gegaan, toch ook een soort bestuursfunctie. 

 In 2018 heb ik Kitty leren kennen en in 2019 zijn we getrouwd. Onze dochter Hanna is nu net een jaar oud en ik kan niet anders zeggen: het is een ontzettend lief kind. 

 Ik had het geluk dat ik hier in Groningen voor Qbuzz aan het werk mocht. Ik kan dus rustig zittend en naar buiten kijkend mijn geld verdienen, dikwijls onder het genot van podcasts over geloof, wetenschap en actualiteit. Ook mag ik graag (non-fictie) boeken lezen, immers, één boek zegt meer dan duizend woorden. 

 Ik ben redelijk breed geïnteresseerd, vandaar ook dat de politiek mij zo aanspreekt. In de politiek mag je je telkens met andere onderwerpen bezighouden, waarbij elke keer de belangrijkste vraag is: hoe doe ik goed? Niet: hoe doe ik het zo goed mogelijk in de media, of kan ik goed scoren met een lollige opmerking? Dat kan af en toe best, maar dat mag niet ten koste gaan van goed handelen ten aanzien van God en de medemens. 

Onderwerpen die mij vooral aanspreken zijn verkeer en mobiliteit, duurzaamheid, en sociaal onrecht. Ik zet me graag in voor een gemeente die telkens ietsje mooier en beter wordt. Samen met al die andere politici, bestuurders en ambtenaren die ook elke dag het goede zoeken te doen.

Ik ben vereerd met het vertrouwen dat de lokale ChristenUnie in mij heeft gesteld, dat ik zo'n hoge plek op de lijst heb gekregen. Ik hoop van harte dat jullie, inwoners van Het Hogeland, ons ook voor de komende 4 jaar weer massaal het vertrouwen schenken. Ik zie ernaar uit om me volop voor onze gemeente in te zetten. 

5Kees Geertsema Winsum

5. Kees Geertsema

Winsum

Dag mede Hogelandsters, wat een voorrecht als je zo mag heten. Zo ervaar ik het tenminste wel. O ja, ik ben Kees Geertsema en woon en (werk) al ruim 45 jaar in onze regio. Eerst in de gemeente Adorp, vervolgens in de gemeente Winsum en dan nu in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Een prachtig stukje Nederland, wie zou daar niet bij willen horen. Misschien voel je dat niet zo omdat de omstandigheden waarin je verkeert niet zo ideaal zijn. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Ik wil me de komende periode inzetten voor een Hogeland waarin we oog en oor hebben voor elkaar. Ook voor die verhalen die lastig zijn, en dan samen verder komen en bouwen aan een zekere toekomst. De gemeente heeft hierin een grote verantwoordelijkheid maar deelt die met haar inwoners, samen op zoek naar elkaars geluk.

6 Jan Derk Sterenberg Uithuizermeeden

6. Jan-Derk Sterrenberg

Uithuizermeeden

Hallo, mijn naam is Jan Derk Sterenberg, 57 jaar, geboren en nog steeds wonende in het mooie Uithuizermeeden oftewel “Meij”. Ik ben getrouwd en ons huwelijk is gezegend met 5 kinderen, 2 jongens en 3 meisjes. Ik werk met veel plezier als projectleider bij de technische dienst van een groot bedrijf in de gemeente het Hogeland. Mijn motivatie om politiek actief te zijn is dat als je wilt dat er iets moet veranderen er zelf werk van moet maken.

7 Jaap Tempel Winsum

7. Jaap Tempel

Winsum

Jaap Tempel

We leven in een tijd van veranderingen.

In alle geledingen van de bevolking is dat merkbaar en men heeft er mee te maken.Of het nu de zorg is, het ondernemerschap, of de jeugd in het groeien naar de volwassenheid.

Zeker ook de landbouw, die als CU Het Hogeland een warm hart toedragen, waarin ik ook dagelijks  mag werken. Het Hogeland is een agrarische gemeente, met uitgestrekte velden en vergezichten. Die ruimte moeten we willen behouden in agrarische bedrijfsvoering en beleid.Graag wil ik dan ook een stem zijn voor de vele boeren die ik dagelijks spreek. 

Ik woon al vele jaren in Winsum met mijn vrouw, alwaar de uitgevlogen kinderen regelmatig met hun kroost ons komen bezoeken

8 Klaas Harm Haan Wetsinge

8. Klaasharm Haan

Wetsinge

Mijn naam is Klaasharm Haan. Ik woon in Wetsinge, ben getrouwd en we hebben drie kinderen.  Ik ben werkzaam bij de Firma Heiploeg International als Technical Manager.

Het Hogeland is een prachtige gemeente en met zijn uitgestrekte landerijen is het een mooie omgeving om te wonen, te recreëren en te werken. De politiek heeft al van jongs af aan mijn interesse gehad omdat je via de politiek dingen in beweging kunt krijgen.  Al is dit voor iedereen misschien niet altijd even zichtbaar en transparant.

Ik vind het belangrijk dat we als politieke partij er voor de mensen zijn en weten wat er leeft. Met mooie, creatieve, maar vooral praktische oplossingen kom je verder. Niet alleen prachtige plannen laten maken door externe bureaus, maar ook zorgen dat deze plannen worden uitgevoerd en dat alle dorpen daar hun deel in krijgen.

9 Saskia Oosterhoff Warfhuizen

9. Saskia Oosterhoff

Warfhuizen

Saskia Oosterhoff- van Dijk, 55 jaar ,getrouwd,  moeder van 2 dochters en oma van 3 kleinkinderen, al 6 jaren met veel plezier wonend in Warfhuizen.

In het dagelijks leven werk ik part-time als HR adviseur voor een groot makelaars kantoor. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf voor HR - Strategie en loopbaanontwikkeling. 

 

Mijn drijfveer is dat mensen zich gezien weten. 

 

Vanuit mijn christen zijn zet ik mij er graag voor in dat het Hogeland voor oud en jong een gebied blijft waar het heerlijk wonen is. Leefbaarheid en verbinding in en tussen onze mooie dorpen zijn voor mij belangrijke thema’s. 

10 Jew366an de Goede Winsum

10. Jewan de Goede

Winsum

Gemeente Het Hogeland is een grote gemeente met grote vraagstukken. Inwoners van dorpen willen echter gezien worden en aandacht voor hun directe leefomgeving. Het is de uitdaging voor raadsleden en bestuurders oog te hebben voor iedereen, vanuit het uitgangspunt en met overtuiging dat iedereen ertoe doet, waardevol is, en een rol kan vervullen in de samenleving. Mijn naam is Jewan de Goede, ik ben getrouwd en vader van drie kinderen, en woon in Winsum. Als bestuursrechtadvocaat houd ik mij dagelijks bezig met recht en rechtvaardigheid, met oog voor grote en kleine vragen, maar bovenal voor de mens achter de vraag. We hebben elkaar nodig en moeten dus omzien naar elkaar!