Christen Unie standpunt MFA Bedum

Toelichting besluit MFA Bedum

Afgelopen woensdagavond, 14 april 2021, heeft de gemeenteraad van Het Hogeland gesproken en besloten over het plan MFA Bedum. En tot onze grote spijt hebben wij gestemd om te stoppen met dit prachtige project. In dit bericht willen wij uitleggen waarom wij hiervoor hebben gestemd.

Als eerste benoemen wij dat dit in onze fractie heel veel moeite heeft gegeven. De discussie rondom de MFA is helaas verworden tot een harde confrontatie waarbij er heel zwart-wit is gecommuniceerd terwijl de meeste argumenten grijs waren.

Waar de stichting, geheel begrijpelijk, positief communiceert over de financiën en risico’s, heeft het college in haar stukken meer de nadruk op de risico’s hiervan gelegd. Daarnaast zijn er niet voldoende middelen begroot om het gemeentelijke deel te betalen. Als fractie hadden we gehoopt dat er een voorstel zou komen om extra middelen beschikbaar te stellen.

De afgelopen jaren blijkt de samenwerking niet vruchtbaar te zijn geweest. Jarenlang heeft de stichting hard gewerkt aan dit mooie plan. Er zijn talloze overleggen geweest met de gemeente en we moeten helaas concluderen dat de gemeente (als belangrijkste financier) zich geen mede-eigenaar is gaan voelen. We kunnen als fractie helaas niet achterhalen waar het nu precies fout is gegaan.

Als fractie hebben wij tijdens de raadsvergadering benoemd dat wij teleurgesteld zijn over de discussie en ruis over de NPG gelden. Als fractie vinden wij dit project een perfect voorbeeld voor een NPG waardig project. Er zitten veel plussen in, een multifunctionele accommodatie staat benoemd in ons lokale programmaplan en kent brede maatschappelijke steun. Wij begrijpen niet waarom het college dit niet inziet. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zou dit plan zich perfect lenen voor het verder uitwerken richting NPG.

Omdat wij het wel van groot belang vinden dat er snel mogelijk een goede accommodatie komt voor de voetbalclub hebben wij het ingediende amendement gesteund. Hierbij hebben wij de wens uitgesproken om zoveel mogelijk goede zaken te behouden die eerder als plus al bekend waren.

Wij hopen als fractie dat bovenstaande enige duidelijkheid kan bieden over de houding en stemming van de ChristenUnie fractie. Natuurlijk zijn wij graag bereid als er vragen leven om deze te beantwoorden.